Fatbardha Delo Shtrepi

Fatbardha Delo Shtrepi
NIPT:
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 03.11.1961
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
130, 28.12.2001
Adresa: Rruga Skënder Luarasi, sheshi Gjenerali Jozef San Martini, Pallati 3, H.19, Tiranë, [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
RSM Albania sh.p.k.
Ortak - 25%
KR, 759, 16.09.2021
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 759, 16.09.2021, Regjistrim ne shoqeri