Evana Nikolla Gaxho

Evana Nikolla Gaxho
NIPT: M21321001A
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 19.05.1984
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
494, KR 24.01.2022
Adresa: Rruga: "Mihal Ciko", Pall 2/1, Ap.13, Tirane Tel: 0696406741; e-mail:[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 782, 24.01.2022 Regjistrim