Ermir Nexhat Veipi

Ermir Nexhat Veipi
NIPT:
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 7.5.76
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
261, 27.08.2012
Adresa: TIRANE RR-KOMUNA PARISIT, PALL. NIKU, SHK, KT 7, AP.61, [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
CONSULTING PARTNERS sh.p.k

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 71, 29.08.2012, Regjistrim