Erminda Moisi Gjondeda

Erminda Moisi Gjondeda
NIPT: L41504021F
Vendlindje: Tepelene
Ditelindje: 6.11.60
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
312, 28.03.2014
Adresa: Rr. Mahmud Fortuzi, Pallati Arela nr.5, shk.2, Ap. 13, Tiranë Mobil: 0694052492 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 407, 31.03.2014, Regjistrim