Enkelejda Bode

Enkelejda Bode
NIPT: L31304030U
Vendlindje: Gjirokastër
Ditelindje: 12.02.1987
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
491, 24.01.2022
Adresa: Rruga e Dibrës, Mbrapa Kopshtit Nr.6, Kati 2, Shk 1, Ap 3, Njesia Bashkiake Nr.8, Tiranë, Mobil:  0672002973, [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


KR, 773, 24.01.2022 , Regjistrim, KR, 937, 03.04.2024 ,Ri- Regjistrim
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: