Elton Bajram Mersini

Elton Bajram Mersini
NIPT: K33322201U
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 9.12.74
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
170, 21.09.2007
Adresa: LagjaSul Papri, Pallati nr.134, Ap 4, Elbasan Mobil: 0692056750 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: