Elez Xheladin Lala

Elez Xheladin Lala
NIPT: K32508895Q
Vendlindje: Diber
Ditelindje: 5.2.65
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
75, 31.01.2000
Adresa: Njesia Bashkiake nr 9 , Rruga Haxhi H Dalliu, Pallati nr.15, shkalla nr 1 , Ap nr.21, Tiranë Mobil: 0692043301 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 3, 15.03.2000, Regjistrim