Eldi Isuf Laze

Eldi Isuf Laze
NIPT: L48709501U
Vendlindje: Tepelene
Ditelindje: 24.03.1987
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
KR, 401, dt: 31.05.2019
Adresa: Rruga: "Tish Daija", Nr.24/3, Tirane, Mobil: 0692338011, [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
S & E LAZE AUDIT sh.p.k
Ortak - 50%
KR,802, 09.06.2022, Ri-Regjistrim
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 401, dt: 31.05.2019 Regjistrim, KR,802, 09.06.2022, Ri-Regjistrim