Edison Ahmet Stojna

Edison Ahmet Stojna
NIPT: L51306072H
Vendlindje: Librazhd
Ditelindje: 25.08.1976
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
476, 16.09.2021
Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Bardhyl, Pallati 13/B, Shkalla 1, kati i dyte, Tirane Mobil: 0682128111 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 750, 16.09.2021, Regjistrim