Eda Milla

Eda Milla
NIPT: M41324509T
Vendlindje: Durrës
Ditelindje: 06.05.1972
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
523, 02.02.2024
Adresa: Lagja 3 Rr.Egnatia,Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/142+1-3, Durres, Mobil:  0672065345 , [email protected]/[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


KR, 905, 02.02.2024 , Regjistrim, KR, 943, 03.04.2024 ,Ri- Regjistrim (Hyn në fuqi nga data 24.01.2024)
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: