Drilona Nexhip Çeçi

Drilona Nexhip Çeçi
NIPT:
Vendlindje: Fushe Arrez
Ditelindje: 22.5.86
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
303, 28.03.2014
Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes, Ndertesa 50, Qendra e Biznesit Gurten, Tiranë, Shqipëri Mobil 0689038114 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
TIRANA AUDITING 3 sh.p.k.
Administrator, Ortak - 80%
AR, 488, 18.04.2016
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 488, 18.04.2016, Regjistrim