Doriana Kristaq Mamillo

Doriana Kristaq Mamillo
NIPT: M31927020J
Vendlindje: Poliçan
Ditelindje: 30.01.1984
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
377, 15.02.2019
Adresa: Rruga Muhamet Gjollesha, Nd nr.43/2, Sh 1, Ap 2, Tiranë Mobil:0694289871 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
HLB AUDIT ALBANIA” sh.p.k
Administrator, Ortak - 100%
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR 885, 02.10.2023,Ri-Regjistrim