Dashnor Rustem Carcani

Dashnor Rustem Carcani
NIPT:
Vendlindje: Lushnjë
Ditelindje: 20.12.59
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
122, 26.12.2000
Adresa: Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Sami Frasheri, Ndertesa Nr.19, Hyrja 8, Kati 6, Ap.18, Tiranë Tel: 042255524 Mobil: 0692097095 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k
Administrator, Ortak - 100%
AR, 186, 18.02.2010
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: