Besmir Shkreli

Besmir Shkreli
NIPT: M37418001B
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 09.11.1985
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
515, 06.12.2023
Adresa: Fahri Ramadani, Rr"Martin Camaj", Godina 5 kateshe, Kati 1, Nr. 3/2+1-4 4001, Shkodër, Mobil:   0682005193, [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
BV Audit Solutions SH.P.K

BV Audit Solutions SH.P.K, KR, 889, 06.12.2023, Regjistrim, KR, 942, 03.04.2024,Ri- Regjistrim (Hyn në fuqi nga data 26.03.2024)
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: