Besjana Limos Doda

Besjana Limos Doda
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 8.12.82
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
225, 08.11.2011
Adresa: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 7, Ap. 4, Tiranë Mobil: 0694058963 Tel: 042280124 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
BDO Albania shpk
Administrator, Ortak - 10%
AR, 9, 17.02.2012
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 257, 15.12.2011, Regjistrim