Arqile Vangjel Mishtaku

Arqile Vangjel Mishtaku
NIPT:
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 20.5.65
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
74, 31.01.2000
Adresa: Lagja “29 Nentori”, Pall.nr.455, Ap.3, Kati 2, Vlorë Tel 033238980 Mobil 0682095535 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
KEI-AL AUDITING sh.p.k
Administrator, Ortak - 100%
AR, 376, 28.03.2014
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 3, 15.03.2000, Regjistrim KR, 63, 12.10.2004, Pezullim AR, 194, 12.07.2010, Riregjistrim