Arbër Shpëtim Kalluçi

Arbër Shpëtim Kalluçi
NIPT:
Vendlindje: Çorovodë
Ditelindje: 18.8.90
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
445, 06.02.2020
Adresa: Rr. Brigada 8, Pallati 8/1, Ap. 14, Tiranë Mobil: 0692280430 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Crowe AL sh.p.k.
emri i shoqërisë nH EuroConsult sh.p.k ndryshuar në vitin 2017) ,
KR, 674, 06.02.2020
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 674, 06.02.2020, Regjistrim