Anita Shefit Pulaj

Anita Shefit Pulaj
NIPT: K31512115F
Vendlindje: Gramsh
Ditelindje: 21.3.65
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
155, 19.05.2006
Adresa: Rruga “Myslym Shyri”, “Godine banimi dhe sherbimi 5,6,7,8 dhe 9 kat, me 3 kat nentoke, Apartament Nr.11, Njesia Bashkiake nr. 7, Tirane.Mobil 0692087743 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: