Anisa Thoma Ademi

Anisa Thoma Ademi
NIPT:
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 26.03.1991
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
468, 05.03.2021
Adresa: Lagjja Pavaresia, Rr.Sadik Zotaj, Pallati 9 katesh, kati II, pas pallatit te Sportit, Vlorë Mobil: 0696430043 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
A&E AUDITING shpk
Ortak - 25%
KR, 712, 05.03.2021
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 712, 05.03.2021, Regjistrim