Anila Thanas Cunoti

Anila Thanas Cunoti
NIPT: K84631001A
Vendlindje: Korçë
Ditelindje: 22.4.71
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
179, 15.10.2008
Adresa: Lagjja 7 , Rruga Floresha Myteveli, Korçë Mobil: 0684094175 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: