Alda Mekail Prençe

Alda Mekail Prençe
NIPT: M31501006Q
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 11.01.1981
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
373, 15.02.2019
Adresa: Rruga Tish Daija, Kompleksi i ri Kika, Nd. 5, Kati 4 Tiranë, Mobil:0682087442;0682000906  [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Trust Consulting sh.p.k
Ortak 51%
854, Datë 05.04.2023
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 559, 15.02.2019, Regjistrim, KR, 768, 04.11.2021, Regjistrim