Ajeta Ahmet Çaça

Ajeta Ahmet Çaça
NIPT:
Vendlindje: Kruje
Ditelindje: 5.4.66
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
6, 11.01.2000
Adresa: Lagjja Varosh, Blvd. Gjergj Fishta, Ndërtesa nr. 9, Kati 2, Ap 6, Lezhe Mobil: 0682023541 Tel: 042250764 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
A&Y Auditing shpk
Administrator, Ortak - 90%
AR, 223, 12.04.2011
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: