Aida Bejo Maloku

Aida Bejo Maloku
NIPT: K32612411T
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 17.5.68
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
55, 31.01.2000
Adresa: Lagja Kastrioti, Rr. Brigada e 11 Sulmuese, Pallati nr. 58, Kati 2, Fier Tel: 03424369 Mobil: 0692063464 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: