Home Aneks 2
Lista e audituesve ligjor që kanë mbushur moshën e daljes në pension (neni 26 pika 1/e të Ligjit Nr. 10 091, datë 05.03.2009, i ndryshuar)
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
1 Jorgji Koço Bollano 2, 11.01.2000      
2 Andon Taqo Kristo 5, 11.01.2000      
3 Donika Dhimitër Abedini 10, 11.01.2000      
4 Fahri Behadin Dahri 13, 11.01.2000      
5 Hilmi Ibrahim Shtepani 18, 11.01.2000      
6 Niko Vangjel Mijo 29, 11.01.2000      
7 Laureta Todi Filipi 23, 12.01.2000      
8 Azem Beqir Hykaj 41, 18.01.2000      
9 Nadire Sulejman Hyseni 43, 18.01.2000      
10 Sabri Sulejman Zalla 45, 18.01.2000      
11 Ahmet Xhelo Stojna 54, 31.01.2000      
12 Gani Ramazan Limanaj 56, 31.01.2000      
13 Namik Mehmet Veipi 60, 31.01.2000      
14 Mihal Lluhi Ziu 62, 31.01.2000      
15 Foto Vasil Dhuka 66, 31.01.2000      
16 Fuat Rexhep Kadillari 71, 31.01.2000      
17 Adriatik Bajram Beqiraj 72, 31.01.2000      
18 Arif Muhamet Sanxhaku 73, 31.01.2000      
19 Qani Azbi Kajo 76, 31.01.2000      
20 Kol Gjon Gjoni 77, 31.01.2000      
21 Violeta Qebir Haloci 83, 07.12.2000      
22 Limos Mehmet Malaj 86, 07.12.2000      
23 Fatmir Qemal Turkeshi 93, 07.12.2000      
24 Niqifor Meco Rexho 99, 13.12.2000      
25 Agim Karaman Saliaj 102, 21.12.2000      
26 Dhimitraq Ilo Pano 105, 21.12.2000      
27 Fadil Ahmet Tare 108, 21.12.2001      
28 Stavri Ndoni Prifti 110, 21.12.2000      
29 Lluka Jorgji Babali 114, 26.12.2000      
30 Rifat Remzi Muço 120, 26.12.2000      
31 Semiha Taulla Dollani 127, 09.02.2001      
32 Bashkim Killo 130/1, 27.01.2005      
33 Xhoxhi Kiço Lera 136, 28.01.2005      
34 Andrea Pandi Kristo 145, 29.06.2005      
35 Benon Nazmi Agolli 146, 29.06.2005      
36 Fredi Neli Meto 147, 29.06.2005      
37 Kastriot Luto Beqiraj 187, 15.10.2008      
38 Enver Jashar Kollovozi 192, 29.12.2008      
39 Qemal Abedin Rudi 116, 26.12.2000      
40 Flamur Sali Lalo 92, 07.12.2000      
41 Agim Ymer Lleshi 159, 19.05.2006      
42 Hysen Bektash Beka 98, 13.12.2000      
44 Gezim Hazbi Jaupaj 112, 21.12.2000      
45 Luan Kaso Gosnishti 164, 19.07.2007 Gosnishti Auditors and Partners shpk (bazuar ne nenin 26 pika 2 te Ligjit nr. 10 0091, datë 05.03.2009, i ndryshuar) Po 25%
46 Nexhip Sulejman Ceci 61, 31.01.2000      
47 Nikolla Pandi Geco 64, 31.01.2000      
48 Marie Llazi Dushi 51, 26.01.2000      
49 Lulash Zef Pjetërnika 109, 21.12.2000      
50 Lavdosh Medin Hoxhaj 323, 28.03.2014      
51 Nadire Qazim Bezo 221, 04.10.2010      
52 Margarita Dhimiter Gjergji 26, 12.01.2000      
53 Sanie Faslli Tafa 34, 13.01.2000      
54 Agim Xhevdet Qenani 53, 31.01.2000      
55 Zhuljeta Tomor Vehbiu 167, 21.09.2007      
56 Ylber Rexhep Bezo 113, 21.12.2000      
57 Baftjar Rmazan Ademi 173, 22.01.2008      
58 Ramazan Tefik Ademi 139, 28.01.2005      
59 Zana Mehmet Rusi 52, 26.01.2000      
60 Pajtim Cufe Hysaj 63, 31.01.2000      
61 Angjelina Gjeta 186, 15.10.2008      
62 Njazi Laze 30, 12.01.2000       
63 Fatmir Sulo 228, 08.11.2011      
64 Mimoza Hajredin Lengo 28, 11.01.2000      
65 Embri Demirali Kollçinaku 306, 28.03.2014      
66 Jorgji Spirro Binjaku 270, 27.08.2012       
67 Alida Jakob Daja  144, 29.06.2005        
68 Eleni Leonidha Filipi    89, 07.12.2000      
69 Tatjana Gaqo Filto 67, 31.01.2000 FILTO AUDITING sh.p.k Po
70 Dashnor Islam Memishi 129, 09.02.2001      
71 Xhevdet Feim Hyseni 295, 27.08.2012      
72 Mimoza Serjan Sula 78, 12.04.2000      
73 Lavdimir Halim Fusha 97, 13.12.2000      
74 Dhimo Vangjel Dundo 8, 11.01.2000      
75 Nurije Fadil Krymi 31, 12.01.2000      
76 Violeta Hamdi Mulla 38, 13.01.2000      
77 Artan Astrit Golemi 80, 12.04.2000      
78 Arjeta Bajram Çumani 82, 07.12.2000      
79 Vullnetare Guçe Hoxha 153, 31.03.2006      
80 Stoli Shaban Laze 36, 13.01.2000      
81 Tom Gjon Ndoci  341, 28.03.2014      
82 Donika Pandeli Benja 253, 27.08.2012      
83 Xhafer Hasan Barjami 212, 04.10.2010      
84 Rruzhdi Enver Shkullaku 209, 04.10.2010      
85 Romeo Miti Mitri 44,18.01.2000      
86 Vehibe Shehu (Shkreli)  47,18.01.2000      
87 Lefteri Filip Kushta  58, 31.01.2010      
88 Eleda Spiro Dhima  197,30.01.2009      
89 Eftali Kole Qirjaqi 11, 11.01.2000 “KEI Auditing & Consulting” SH.P.K Po
90 Pëllumbesha Ahmet Xaxo 336, 28.03.2014      
91 Robert Enver Kape 94, 07.12.2000
92 Adriana Berberi 165, 19.07.2007      
93 Ismail Bakiu 318, 28.03.2014      
94 Martin Pjetri 27, 11.01.2000      
94 Kastriot Riza Haxhaj 22, 12.01.2000      
95 Thoma Josif Janko 118, 26.12.2000