ACCA Conference in partnership with IEKA – Future of the Finance Profession

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) në bashkëpunim me IEKA ( Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar) më datë 14 Nëntor 2019, në ambjentet e Hotel Tirana International do të zhvillojë Konferencën e përbashket me temë:

‘‘Future of the Finance Profession”

Programi i Konferencës do të jetë si më poshtë.

  • 17:30 – 18:00 – Regjistrimi
  • 18:00 – 18:10 – Fjalime përshëndetëse
  • 18:10 – 18:30 – Prezantim IEKA
  • 18:30 – 18:45 – Prezantim ACCA Presentation – Learning for the future: How can education support the future of the finance profession?
  • 18:45 – 19:00 – Prezantim ACCA  – The digital accountant: How digital technologies and ethics shape the finance profession
  • 19:00 – 20:00 – Panel Discussion on the Future of the Finance Profession (pjesëmarrësit do të konfirmohen sëshpejti)
  • 20:00 – 21:00 – Standing cocktail and networking session

Për Audituesit Ligjor pjesëmarrës, ky aktivitet do të njihet si pjesë e Kualifikimit të Vijueshëm Profesional për vitin 2019 (2 orë).