sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Sun, 24 Sep 2017 06:53:55 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i I-rë 2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/190/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-i-re-2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/190/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-i-re-2017 Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i I-rë 2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/189/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-i-re-2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/189/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-i-re-2017 Parashikim i datave për zhvillimin e Kualifikimit të Vijueshëm të Anëtarëve të IEKAs për Vitin 2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/181/parashikim-i-datave-per-zhvillimin-e-kualifikimit-te-vijueshem-te-anetareve-te-iekas-per-vitin-2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/181/parashikim-i-datave-per-zhvillimin-e-kualifikimit-te-vijueshem-te-anetareve-te-iekas-per-vitin-2017 Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues 28 prill 2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/180/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-28-prill-2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/180/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-28-prill-2017 Parashikim i datave për zhvillimin e Kualifikimit të Vijueshëm të Anëtarëve të IEKAs për Vitin 2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/179/parashikim-i-datave-per-zhvillimin-e-kualifikimit-te-vijueshem-te-anetareve-te-iekas-per-vitin-2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/179/parashikim-i-datave-per-zhvillimin-e-kualifikimit-te-vijueshem-te-anetareve-te-iekas-per-vitin-2017 Trajnime per SKK 26-29 Prill & SNK 5-6 Maj http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/178/trajnime-per-skk-26-29-prill-snk-5-6-maj http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/178/trajnime-per-skk-26-29-prill-snk-5-6-maj Mbi seminarin "Për formatin e Raportimit Financiar të Fushatës zgjedhore" http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/177/mbi-seminarin-per-formatin-e-raportimit-financiar-te-fushates-zgjedhore http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/177/mbi-seminarin-per-formatin-e-raportimit-financiar-te-fushates-zgjedhore Kontabiliteti dhe Etika: Presioni i përjetuar nga Profesionistët Kontabël http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/176/kontabiliteti-dhe-etika-presioni-i-perjetuar-nga-profesionistet-kontabel http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/176/kontabiliteti-dhe-etika-presioni-i-perjetuar-nga-profesionistet-kontabel Trajnime per SKK & SNK http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/175/trajnime-per-skk-snk http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/175/trajnime-per-skk-snk Njoftim: Testimi-Hyrës për kandidatët që fillojnë praktikën profesionale në Janar 2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/174/njoftim-testimi-hyres-per-kandidatet-qe-fillojne-praktiken-profesionale-ne-janar-2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/174/njoftim-testimi-hyres-per-kandidatet-qe-fillojne-praktiken-profesionale-ne-janar-2017