sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Wed, 01 Apr 2020 13:03:31 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Përmbledhje e përditësuar e masave të ndërmarra lidhur me COVID-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/490/permbledhje-e-perditesuar-e-masave-te-ndermarra-lidhur-me-covid-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/490/permbledhje-e-perditesuar-e-masave-te-ndermarra-lidhur-me-covid-19 Mbi aktin normativ të Këshillit të Ministrave nr. 10, datë 26.03.2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/489/mbi-aktin-normativ-te-keshillit-te-ministrave-nr-10-date-26-03-2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/489/mbi-aktin-normativ-te-keshillit-te-ministrave-nr-10-date-26-03-2020 Për të qëndruar të përditësuar me publikimet e IEKAs http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/488/per-te-qendruar-te-perditesuar-me-publikimet-e-iekas http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/488/per-te-qendruar-te-perditesuar-me-publikimet-e-iekas Përmbledhje e masave të ndërmarra nga autoritetet shqiptare mbi COVID - 19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/487/permbledhje-e-masave-te-ndermarra-nga-autoritetet-shqiptare-mbi-covid-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/487/permbledhje-e-masave-te-ndermarra-nga-autoritetet-shqiptare-mbi-covid-19 Manuali i Kodit Ndërkombëtar të Etikës për Profesionistët Kontabël - Botimi 2018, i përkthyer nga IEKA në gjuhën shqipe http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/486/manuali-i-kodit-nderkombetar-te-etikes-per-profesionistet-kontabel-botimi-2018-i-perkthyer-nga-ieka-ne-gjuhen-shqipe http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/486/manuali-i-kodit-nderkombetar-te-etikes-per-profesionistet-kontabel-botimi-2018-i-perkthyer-nga-ieka-ne-gjuhen-shqipe Katër këshilla si të punoni nga shtëpia http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/485/kater-keshilla-si-te-punoni-nga-shtepia http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/485/kater-keshilla-si-te-punoni-nga-shtepia Shtyrja e afatit për dorëzimin e Pasqyrave Financiare http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/484/shtyrja-e-afatit-per-dorezimin-e-pasqyrave-financiare http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/484/shtyrja-e-afatit-per-dorezimin-e-pasqyrave-financiare Ndikimi i COVID-19 në Auditim dhe masat e marra nga vendet e ndryshme http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/483/ndikimi-i-covid-19-ne-auditim-dhe-masat-e-marra-nga-vendet-e-ndryshme http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/483/ndikimi-i-covid-19-ne-auditim-dhe-masat-e-marra-nga-vendet-e-ndryshme EFAA bën thirrje në marrjen e masave për të mbështetur SME-të që po mundohen t’i mbijetojnë krizës aktuale të COVID-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/482/efaa-ben-thirrje-ne-marrjen-e-masave-per-te-mbeshtetur-sme-te-qe-po-mundohen-t-i-mbijetojne-krizes-aktuale-te-covid-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/482/efaa-ben-thirrje-ne-marrjen-e-masave-per-te-mbeshtetur-sme-te-qe-po-mundohen-t-i-mbijetojne-krizes-aktuale-te-covid-19 Masat kryesore që rekomandohen për parandalimin e Covid-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/481/masat-kryesore-qe-rekomandohen-per-parandalimin-e-covid-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/481/masat-kryesore-qe-rekomandohen-per-parandalimin-e-covid-19