sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Thu, 03 Dec 2020 14:31:39 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Njoftim: Regjistrimet ne provimet e AL dhe KM http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/598/njoftim-regjistrimet-ne-provimet-e-al-dhe-km http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/598/njoftim-regjistrimet-ne-provimet-e-al-dhe-km Kalendari i provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2020 http://ieka.al/content/posts/id/81/cid/597/kalendari-i-provimeve-te-aftesive-profesionale-per-auditues-ligjore-dhe-kontabilist-te-miratuar-sipas-disiplinave-per-vitin-2020 http://ieka.al/content/posts/id/81/cid/597/kalendari-i-provimeve-te-aftesive-profesionale-per-auditues-ligjore-dhe-kontabilist-te-miratuar-sipas-disiplinave-per-vitin-2020 Kalendari i provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/596/kalendari-i-provimeve-te-aftesive-profesionale-per-auditues-ligjore-dhe-kontabilist-te-miratuar-sipas-disiplinave-per-vitin-2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/596/kalendari-i-provimeve-te-aftesive-profesionale-per-auditues-ligjore-dhe-kontabilist-te-miratuar-sipas-disiplinave-per-vitin-2020 Regjistrimi në sezonin e provimeve http://ieka.al/content/posts/id/81/cid/595/regjistrimi-ne-sezonin-e-provimeve http://ieka.al/content/posts/id/81/cid/595/regjistrimi-ne-sezonin-e-provimeve Regjistrimi në sezonin e provimeve http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/594/regjistrimi-ne-sezonin-e-provimeve http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/594/regjistrimi-ne-sezonin-e-provimeve Kriteret që duhet të plotësohen për kandidatët të cilët do të regjistrohen për provimet për AL dhe KM http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/592/kriteret-qe-duhet-te-plotesohen-per-kandidatet-te-cilet-do-te-regjistrohen-per-provimet-per-al-dhe-km http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/592/kriteret-qe-duhet-te-plotesohen-per-kandidatet-te-cilet-do-te-regjistrohen-per-provimet-per-al-dhe-km Kriteret që duhet të plotësohen për kandidatët të cilët do të regjistrohen për provimet për AL dhe KM http://ieka.al/content/posts/id/81/cid/593/kriteret-qe-duhet-te-plotesohen-per-kandidatet-te-cilet-do-te-regjistrohen-per-provimet-per-al-dhe-km http://ieka.al/content/posts/id/81/cid/593/kriteret-qe-duhet-te-plotesohen-per-kandidatet-te-cilet-do-te-regjistrohen-per-provimet-per-al-dhe-km Masat e reja për parandalimin e COVID-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/591/masat-e-reja-per-parandalimin-e-covid-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/591/masat-e-reja-per-parandalimin-e-covid-19 Lista e dokumentave për pranim në praktikën profesionale Viti 2021 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/589/lista-e-dokumentave-per-pranim-ne-praktiken-profesionale-viti-2021 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/589/lista-e-dokumentave-per-pranim-ne-praktiken-profesionale-viti-2021 Përmbledhje mbi të rejat më të fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/588/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/588/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit