sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Mon, 22 Apr 2019 22:16:32 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Lista përfundimtare e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 prill 2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/351/lista-perfundimtare-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-prill-2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/351/lista-perfundimtare-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-prill-2019 Lista përfundimtare e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 prill 2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/350/lista-perfundimtare-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-prill-2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/350/lista-perfundimtare-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-prill-2019 Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 20 prill 2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/349/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-20-prill-2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/349/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-20-prill-2019 Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 20 prill 2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/348/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-20-prill-2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/348/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-20-prill-2019 Lista e dokumentave dhe periudha e pranimit te kerkesave nga te interesuarit per hartues/korrigjues provimi I http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/347/lista-e-dokumentave-dhe-periudha-e-pranimit-te-kerkesave-nga-te-interesuarit-per-hartues-korrigjues-provimi-i http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/347/lista-e-dokumentave-dhe-periudha-e-pranimit-te-kerkesave-nga-te-interesuarit-per-hartues-korrigjues-provimi-i Lista e dokumentave dhe periudha e pranimit te kerkesave nga te interesuarit per hartues/korrigjues provimi I http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/346/lista-e-dokumentave-dhe-periudha-e-pranimit-te-kerkesave-nga-te-interesuarit-per-hartues-korrigjues-provimi-i http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/346/lista-e-dokumentave-dhe-periudha-e-pranimit-te-kerkesave-nga-te-interesuarit-per-hartues-korrigjues-provimi-i Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 prill 2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/345/lista-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-prill-2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/345/lista-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-prill-2019 Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 prill 2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/344/lista-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-prill-2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/344/lista-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-prill-2019 Trajnime për SKK 19, 20, 21 dhe 23 Mars & SNK 2,3 Prill http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/343/trajnime-per-skk-19-20-21-dhe-23-mars-snk-2-3-prill http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/343/trajnime-per-skk-19-20-21-dhe-23-mars-snk-2-3-prill Njoftim lidhur me regjistrimet për provimet e aftësive profesionale për titullin Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, sezoni i vitit 2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/342/njoftim-lidhur-me-regjistrimet-per-provimet-e-aftesive-profesionale-per-titullin-auditues-ligjor-dhe-kontabilist-i-miratuar-sezoni-i-vitit-2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/342/njoftim-lidhur-me-regjistrimet-per-provimet-e-aftesive-profesionale-per-titullin-auditues-ligjor-dhe-kontabilist-i-miratuar-sezoni-i-vitit-2019