sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Mon, 24 Feb 2020 09:27:29 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Rishikimi i Direktivës së Raportimit Jofinanciar http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/477/rishikimi-i-direktives-se-raportimit-jofinanciar http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/477/rishikimi-i-direktives-se-raportimit-jofinanciar IFAC PËRCAKTON PESË FAKTORËT PËR NJË AUDITIM TË CILËSISË SË LARTË http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/476/ifac-percakton-pese-faktoret-per-nje-auditim-te-cilesise-se-larte http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/476/ifac-percakton-pese-faktoret-per-nje-auditim-te-cilesise-se-larte Testimi i ndërmjetëm për kandidatët e vitit të parë 2019 dhe testimi hyrës për kandidatët që fillojnë praktikën profesionale 2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/475/testimi-i-ndermjetem-per-kandidatet-e-vitit-te-pare-2019-dhe-testimi-hyres-per-kandidatet-qe-fillojne-praktiken-profesionale-2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/475/testimi-i-ndermjetem-per-kandidatet-e-vitit-te-pare-2019-dhe-testimi-hyres-per-kandidatet-qe-fillojne-praktiken-profesionale-2020 Rishikimi i projektit të IAASB-së për raportimin e audituesit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/473/rishikimi-i-projektit-te-iaasb-se-per-raportimin-e-audituesit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/473/rishikimi-i-projektit-te-iaasb-se-per-raportimin-e-audituesit Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i II-të 2019 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/472/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-ii-te-2019 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/472/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-ii-te-2019 Informacion mbi takimin midis drejtimit të IEKA-s dhe të QKB-së http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/471/informacion-mbi-takimin-midis-drejtimit-te-ieka-s-dhe-te-qkb-se http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/471/informacion-mbi-takimin-midis-drejtimit-te-ieka-s-dhe-te-qkb-se Kujtese - Angazhimet Profesionale viti 2020 http://ieka.al/content/posts/id/64/cid/470/kujtese-angazhimet-profesionale-viti-2020 http://ieka.al/content/posts/id/64/cid/470/kujtese-angazhimet-profesionale-viti-2020 Mbi takimin e përbashkët midis organeve drejtuese të ShKÇAK-së dhe IEKA-s http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/469/mbi-takimin-e-perbashket-midis-organeve-drejtuese-te-shkcak-se-dhe-ieka-s http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/469/mbi-takimin-e-perbashket-midis-organeve-drejtuese-te-shkcak-se-dhe-ieka-s Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 14 Janar 2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/474/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-te-dates-14-janar-2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/474/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-te-dates-14-janar-2020 IAASB përmirëson dhe modernizon SNA 315 për një vlerësim më të saktë të rrezikut http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/466/iaasb-permireson-dhe-modernizon-sna-315-per-nje-vleresim-me-te-sakte-te-rrezikut http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/466/iaasb-permireson-dhe-modernizon-sna-315-per-nje-vleresim-me-te-sakte-te-rrezikut