sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Sat, 20 Oct 2018 21:22:59 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 20 tetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/286/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-20-tetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/286/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-20-tetor-2018 Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 20 tetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/285/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-20-tetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/285/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-20-tetor-2018 Kujtesë për kandidatët e provimit datë 20 tetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/288/kujtese-per-kandidatet-e-provimit-date-20-tetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/288/kujtese-per-kandidatet-e-provimit-date-20-tetor-2018 Kujtesë për kandidatët e provimit datë 20 tetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/287/kujtese-per-kandidatet-e-provimit-date-20-tetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/287/kujtese-per-kandidatet-e-provimit-date-20-tetor-2018 Lista e dokumentave per pranim ne praktiken profesionale Viti 2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/284/lista-e-dokumentave-per-pranim-ne-praktiken-profesionale-viti-2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/284/lista-e-dokumentave-per-pranim-ne-praktiken-profesionale-viti-2019 Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 tetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/281/lista-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-tetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/281/lista-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-tetor-2018 Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 tetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/280/lista-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-tetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/280/lista-e-kandidateve-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-20-tetor-2018 Njoftim për pagesën e provimit të datës 20 tetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/283/njoftim-per-pagesen-e-provimit-te-dates-20-tetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/283/njoftim-per-pagesen-e-provimit-te-dates-20-tetor-2018 Njoftim për pagesën e provimit të datës 20 tetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/282/njoftim-per-pagesen-e-provimit-te-dates-20-tetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/282/njoftim-per-pagesen-e-provimit-te-dates-20-tetor-2018 Per ankimet lidhur me procesin e testimit te provimit “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare” http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/279/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-ne-praktike-i-legjislacionit-mbi-te-drejten-civile-te-drejten-penale-legjislacionit-tregtar-dhe-te-drejten-e-punes-ne-republiken-e-shqiperise-ne-masen-qe-keto-i-interesojne-profesionit-te-auditimit-ligjor-te-pasqyrave-financiare http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/279/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-ne-praktike-i-legjislacionit-mbi-te-drejten-civile-te-drejten-penale-legjislacionit-tregtar-dhe-te-drejten-e-punes-ne-republiken-e-shqiperise-ne-masen-qe-keto-i-interesojne-profesionit-te-auditimit-ligjor-te-pasqyrave-financiare