sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Mon, 20 Aug 2018 12:34:36 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Programi i provimeve per vitin 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/263/programi-i-provimeve-per-vitin-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/263/programi-i-provimeve-per-vitin-2018 Programi i provimeve per vitin 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/262/programi-i-provimeve-per-vitin-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/262/programi-i-provimeve-per-vitin-2018 Per ankimet lidhur me procesin e testimit te provimit “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar” http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/261/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-raportimi-dhe-pergatitja-e-pasqyrave-financiare-sipas-standardeve-kombetare-e-nderkombetare-te-raportimit-financiar http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/261/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-raportimi-dhe-pergatitja-e-pasqyrave-financiare-sipas-standardeve-kombetare-e-nderkombetare-te-raportimit-financiar Grafiku i provimeve per vitin 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/260/grafiku-i-provimeve-per-vitin-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/260/grafiku-i-provimeve-per-vitin-2018 Grafiku i provimeve per vitin 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/259/grafiku-i-provimeve-per-vitin-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/259/grafiku-i-provimeve-per-vitin-2018 Fituesit e provimit te dates 11 korrik 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/258/fituesit-e-provimit-te-dates-11-korrik-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/258/fituesit-e-provimit-te-dates-11-korrik-2018 Fituesit e provimit te dates 11 korrik 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/257/fituesit-e-provimit-te-dates-11-korrik-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/257/fituesit-e-provimit-te-dates-11-korrik-2018 Teza me pergjigjet e provimit te dates 11 korrik 2018 http://ieka.al/content/posts/id/74/cid/256/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-11-korrik-2018 http://ieka.al/content/posts/id/74/cid/256/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-11-korrik-2018 Teza me pergjigjet e provimit te dates 11 korrik 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/255/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-11-korrik-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/255/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-11-korrik-2018 Kujtesë për kandidatët e provimit datë 11 korrik 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/254/kujtese-per-kandidatet-e-provimit-date-11-korrik-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/254/kujtese-per-kandidatet-e-provimit-date-11-korrik-2018