sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Wed, 22 Nov 2017 15:20:43 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Projekti i asistencës teknike të Bankës Botërore për të mbështetur forcimin e profesionit kontabël dhe të auditimit në Shqipëri http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/191/projekti-i-asistences-teknike-te-bankes-boterore-per-te-mbeshtetur-forcimin-e-profesionit-kontabel-dhe-te-auditimit-ne-shqiperi http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/191/projekti-i-asistences-teknike-te-bankes-boterore-per-te-mbeshtetur-forcimin-e-profesionit-kontabel-dhe-te-auditimit-ne-shqiperi Konferenca IV Ndëkombëtare e IEKA ‘’Sfidat e Audituesit në një Mjedis Ekonomik në Ndryshim të Vazhdueshëm’’, Hotel Sheraton në Tiranë, Shqipëri, 18 Nëntor 2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/193/konferenca-iv-ndekombetare-e-ieka-sfidat-e-audituesit-ne-nje-mjedis-ekonomik-ne-ndryshim-te-vazhdueshem-hotel-sheraton-ne-tirane-shqiperi-18-nentor-2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/193/konferenca-iv-ndekombetare-e-ieka-sfidat-e-audituesit-ne-nje-mjedis-ekonomik-ne-ndryshim-te-vazhdueshem-hotel-sheraton-ne-tirane-shqiperi-18-nentor-2017 Njoftim: Lista e dokumentave për aplikantët e interesuar për të ndjekur praktikën profesionale te Vitit 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/192/njoftim-lista-e-dokumentave-per-aplikantet-e-interesuar-per-te-ndjekur-praktiken-profesionale-te-vitit-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/192/njoftim-lista-e-dokumentave-per-aplikantet-e-interesuar-per-te-ndjekur-praktiken-profesionale-te-vitit-2018 Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i I-rë 2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/190/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-i-re-2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/190/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-i-re-2017 Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i I-rë 2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/189/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-i-re-2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/189/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-i-re-2017 Parashikim i datave për zhvillimin e Kualifikimit të Vijueshëm të Anëtarëve të IEKAs për Vitin 2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/181/parashikim-i-datave-per-zhvillimin-e-kualifikimit-te-vijueshem-te-anetareve-te-iekas-per-vitin-2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/181/parashikim-i-datave-per-zhvillimin-e-kualifikimit-te-vijueshem-te-anetareve-te-iekas-per-vitin-2017 Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues 28 prill 2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/180/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-28-prill-2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/180/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-28-prill-2017 Parashikim i datave për zhvillimin e Kualifikimit të Vijueshëm të Anëtarëve të IEKAs për Vitin 2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/179/parashikim-i-datave-per-zhvillimin-e-kualifikimit-te-vijueshem-te-anetareve-te-iekas-per-vitin-2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/179/parashikim-i-datave-per-zhvillimin-e-kualifikimit-te-vijueshem-te-anetareve-te-iekas-per-vitin-2017 Trajnime per SKK 26-29 Prill & SNK 5-6 Maj http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/178/trajnime-per-skk-26-29-prill-snk-5-6-maj http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/178/trajnime-per-skk-26-29-prill-snk-5-6-maj Mbi seminarin "Për formatin e Raportimit Financiar të Fushatës zgjedhore" http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/177/mbi-seminarin-per-formatin-e-raportimit-financiar-te-fushates-zgjedhore http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/177/mbi-seminarin-per-formatin-e-raportimit-financiar-te-fushates-zgjedhore