sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Tue, 22 Sep 2020 09:42:13 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Pagesa e kësteve paraprake të Tatimit mbi Fitimin për tremujorin e tretë të 2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/579/pagesa-e-kesteve-paraprake-te-tatimit-mbi-fitimin-per-tremujorin-e-trete-te-2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/579/pagesa-e-kesteve-paraprake-te-tatimit-mbi-fitimin-per-tremujorin-e-trete-te-2020 Përmbledhje mbi të rejat më të fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/577/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/577/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit Përmbledhje mbi të rejat më të fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/575/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/575/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit Embracing Opportunities: Strengthening Auditors’ Education in Albania http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/573/embracing-opportunities-strengthening-auditors-education-in-albania http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/573/embracing-opportunities-strengthening-auditors-education-in-albania Përmbledhje mbi të rejat më të fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/571/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/571/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit Njoftim mbi dorëzimin e Pasqyrave Financiare për vitin fiskal 2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/570/njoftim-mbi-dorezimin-e-pasqyrave-financiare-per-vitin-fiskal-2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/570/njoftim-mbi-dorezimin-e-pasqyrave-financiare-per-vitin-fiskal-2019 Urdhër Nr. 351, datë 29.05.2020 për marrjen e masave të vecanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID - 19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/568/urdher-nr-351-date-29-05-2020-per-marrjen-e-masave-te-vecanta-dhe-kufizimeve-per-parandalimin-e-perhapjes-se-covid-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/568/urdher-nr-351-date-29-05-2020-per-marrjen-e-masave-te-vecanta-dhe-kufizimeve-per-parandalimin-e-perhapjes-se-covid-19 Përmbledhje mbi të rejat më të fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/566/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/566/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit Mbi masat e ndërmarra për parandalimin e përhapjes së COVID -19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/564/mbi-masat-e-ndermarra-per-parandalimin-e-perhapjes-se-covid-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/564/mbi-masat-e-ndermarra-per-parandalimin-e-perhapjes-se-covid-19 Trajnime online për kandidatët e titullit Auditues Ligjor http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/563/trajnime-online-per-kandidatet-e-titullit-auditues-ligjor http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/563/trajnime-online-per-kandidatet-e-titullit-auditues-ligjor