sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Mon, 17 Jun 2019 23:01:09 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/389/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-ne-praktike-i-kerkesave-te-legjislacionit-te-tatimeve-dhe-taksave-ne-republiken-e-shqiperise http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/389/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-ne-praktike-i-kerkesave-te-legjislacionit-te-tatimeve-dhe-taksave-ne-republiken-e-shqiperise Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/388/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-ne-praktike-i-kerkesave-te-legjislacionit-te-tatimeve-dhe-taksave-ne-republiken-e-shqiperise http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/388/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-ne-praktike-i-kerkesave-te-legjislacionit-te-tatimeve-dhe-taksave-ne-republiken-e-shqiperise Lista e fituesve të provimit të datës 1 Qershor 2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/387/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-1-qershor-2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/387/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-1-qershor-2019 Lista e fituesve të provimit të datës 1 Qershor 2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/386/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-1-qershor-2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/386/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-1-qershor-2019 Teza me përgjigjet e provimit të datës 1 qershor 2019 http://ieka.al/content/posts/id/76/cid/385/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-1-qershor-2019 http://ieka.al/content/posts/id/76/cid/385/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-1-qershor-2019 Teza me përgjigjet e provimit të datës 1 qershor 2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/384/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-1-qershor-2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/384/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-1-qershor-2019 Kujtese për kandidatet që do të marrin pjesë në provimin datë 1 qershor 2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/383/kujtese-per-kandidatet-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-1-qershor-2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/383/kujtese-per-kandidatet-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-1-qershor-2019 Kujtese për kandidatet që do të marrin pjesë në provimin datë 1 qershor 2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/382/kujtese-per-kandidatet-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-1-qershor-2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/382/kujtese-per-kandidatet-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-1-qershor-2019 Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 1 qershor 2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/381/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-1-qershor-2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/381/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-1-qershor-2019 Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 1 qershor 2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/380/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-1-qershor-2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/380/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-km-date-1-qershor-2019