sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Sat, 21 Apr 2018 03:43:11 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 7 dhe 12 mars 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/203/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-7-dhe-12-mars-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/203/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-7-dhe-12-mars-2018 Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 24 janar 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/202/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-24-janar-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/202/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-24-janar-2018 Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i II-të 2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/198/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-ii-te-2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/198/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-ii-te-2017 Mbi takimin e përbashkët midis organeve drejtuese (Këshillave Drejtues) të ShKÇAK-së dhe IEKA-s http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/196/mbi-takimin-e-perbashket-midis-organeve-drejtuese-keshillave-drejtues-te-shkcak-se-dhe-ieka-s http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/196/mbi-takimin-e-perbashket-midis-organeve-drejtuese-keshillave-drejtues-te-shkcak-se-dhe-ieka-s Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i II-të 2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/199/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-ii-te-2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/199/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-ii-te-2017 Konferenca IV Ndëkombëtare e IEKA ‘’Sfidat e Audituesit në një Mjedis Ekonomik në Ndryshim të Vazhdueshëm’’, Hotel Sheraton në Tiranë, Shqipëri, 18 Nëntor 2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/193/konferenca-iv-ndekombetare-e-ieka-sfidat-e-audituesit-ne-nje-mjedis-ekonomik-ne-ndryshim-te-vazhdueshem-hotel-sheraton-ne-tirane-shqiperi-18-nentor-2017 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/193/konferenca-iv-ndekombetare-e-ieka-sfidat-e-audituesit-ne-nje-mjedis-ekonomik-ne-ndryshim-te-vazhdueshem-hotel-sheraton-ne-tirane-shqiperi-18-nentor-2017 Njoftim: Lista e dokumentave për aplikantët e interesuar për të ndjekur praktikën profesionale te Vitit 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/192/njoftim-lista-e-dokumentave-per-aplikantet-e-interesuar-per-te-ndjekur-praktiken-profesionale-te-vitit-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/192/njoftim-lista-e-dokumentave-per-aplikantet-e-interesuar-per-te-ndjekur-praktiken-profesionale-te-vitit-2018 Mbi Kurikulën e Profesionit të Audituesit Ligjor http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/197/mbi-kurikulen-e-profesionit-te-audituesit-ligjor http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/197/mbi-kurikulen-e-profesionit-te-audituesit-ligjor Projekti i asistencës teknike të Bankës Botërore për të mbështetur forcimin e profesionit kontabël dhe të auditimit në Shqipëri http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/191/projekti-i-asistences-teknike-te-bankes-boterore-per-te-mbeshtetur-forcimin-e-profesionit-kontabel-dhe-te-auditimit-ne-shqiperi http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/191/projekti-i-asistences-teknike-te-bankes-boterore-per-te-mbeshtetur-forcimin-e-profesionit-kontabel-dhe-te-auditimit-ne-shqiperi Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i I-rë 2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/190/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-i-re-2017 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/190/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-i-re-2017