sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Fri, 14 Dec 2018 04:13:14 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i II-të 2018 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/332/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-ii-te-2018 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/332/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-ii-te-2018 Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës” http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/331/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-i-modeleve-te-duhura-te-organizimit-drejtimit-qeverisjes-dhe-kontrollit-te-brendshem-te-njesive-ekonomike-te-biznesit-personave-juridike-perdorimi-i-sistemeve-te-informacionit-dhe-te-informatikes http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/331/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-i-modeleve-te-duhura-te-organizimit-drejtimit-qeverisjes-dhe-kontrollit-te-brendshem-te-njesive-ekonomike-te-biznesit-personave-juridike-perdorimi-i-sistemeve-te-informacionit-dhe-te-informatikes Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës” http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/330/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-i-modeleve-te-duhura-te-organizimit-drejtimit-qeverisjes-dhe-kontrollit-te-brendshem-te-njesive-ekonomike-te-biznesit-personave-juridike-perdorimi-i-sistemeve-te-informacionit-dhe-te-informatikes http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/330/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-i-modeleve-te-duhura-te-organizimit-drejtimit-qeverisjes-dhe-kontrollit-te-brendshem-te-njesive-ekonomike-te-biznesit-personave-juridike-perdorimi-i-sistemeve-te-informacionit-dhe-te-informatikes Lista e fituesve të provimit të datës 8 Dhjetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/329/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-8-dhjetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/329/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-8-dhjetor-2018 Lista e fituesve të provimit të datës 8 Dhjetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/328/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-8-dhjetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/328/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-8-dhjetor-2018 Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 7 dhjetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/327/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-7-dhjetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/327/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-7-dhjetor-2018 Teza me përgjigjet e provimit të datës 8 dhjetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/326/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-8-dhjetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/326/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-8-dhjetor-2018 Teza me përgjigjet e provimit të datës 8 dhjetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/325/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-8-dhjetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/325/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-8-dhjetor-2018 Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL datë 8 dhjetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/324/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-date-8-dhjetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/324/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-date-8-dhjetor-2018 Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL datë 8 dhjetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/323/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-date-8-dhjetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/323/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-date-8-dhjetor-2018