sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Fri, 22 Jun 2018 11:17:08 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Mbi trajnimin për zbatimin në praktikë të programit aplikativ Audit PACK PEE për SME-të në datat 07.06.2018 dhe 08.06.2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/238/mbi-trajnimin-per-zbatimin-ne-praktike-te-programit-aplikativ-audit-pack-pee-per-sme-te-ne-datat-07-06-2018-dhe-08-06-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/238/mbi-trajnimin-per-zbatimin-ne-praktike-te-programit-aplikativ-audit-pack-pee-per-sme-te-ne-datat-07-06-2018-dhe-08-06-2018 Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për Kontabilistët (BSNEK) ka rihartuar Kodin e Etikës për profesionistët e kontabilitetit dhe të auditimit. http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/237/bordi-i-standardeve-nderkombetare-te-etikes-per-kontabilistet-bsnek-ka-rihartuar-kodin-e-etikes-per-profesionistet-e-kontabilitetit-dhe-te-auditimit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/237/bordi-i-standardeve-nderkombetare-te-etikes-per-kontabilistet-bsnek-ka-rihartuar-kodin-e-etikes-per-profesionistet-e-kontabilitetit-dhe-te-auditimit Teza me pergjigjet e provimit te dates 7 Maj 2016 http://ieka.al/content/posts/id/68/cid/236/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-7-maj-2016 http://ieka.al/content/posts/id/68/cid/236/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-7-maj-2016 Teza me pergjigjet e provimit te dates 16.04.2016 http://ieka.al/content/posts/id/68/cid/235/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-16-04-2016 http://ieka.al/content/posts/id/68/cid/235/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-16-04-2016 Teza me pergjigjet e provimit te dates 8 qershor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/74/cid/234/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-8-qershor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/74/cid/234/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-8-qershor-2018 Fituesit e provimit te dates 8 qershor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/233/fituesit-e-provimit-te-dates-8-qershor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/233/fituesit-e-provimit-te-dates-8-qershor-2018 Teza me pergjigjet e provimit te dates 8 qershor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/232/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-8-qershor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/232/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-8-qershor-2018 Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 25 qershor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/231/lista-e-kandidateve-al-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-25-qershor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/231/lista-e-kandidateve-al-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-25-qershor-2018 Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 25 qershor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/228/lista-e-kandidateve-al-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-25-qershor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/228/lista-e-kandidateve-al-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-25-qershor-2018 Njoftim për provimin datë 25 qershor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/230/njoftim-per-provimin-date-25-qershor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/230/njoftim-per-provimin-date-25-qershor-2018