sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Sat, 06 Jun 2020 00:06:36 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Përmbledhje mbi të rejat më të fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/561/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/561/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit Ngjarjet e Mëvonshme në Mjedisin Aktual - Konsideratat e Auditimit për Ndikimin e COVID – 19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/559/ngjarjet-e-mevonshme-ne-mjedisin-aktual-konsideratat-e-auditimit-per-ndikimin-e-covid-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/559/ngjarjet-e-mevonshme-ne-mjedisin-aktual-konsideratat-e-auditimit-per-ndikimin-e-covid-19 Informacion i përditësuar mbi COVID - 19 deri më datë 21.05.2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/557/informacion-i-perditesuar-mbi-covid-19-deri-me-date-21-05-2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/557/informacion-i-perditesuar-mbi-covid-19-deri-me-date-21-05-2020 IAASB: Volumi III, Manuali i Deklaratave Ndërkombëtare të Kontrollit të Cilësisë, Auditimit, Rishikimit, Sigurive të Tjera dhe Shërbimeve të Lidhura http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/555/iaasb-volumi-iii-manuali-i-deklaratave-nderkombetare-te-kontrollit-te-cilesise-auditimit-rishikimit-sigurive-te-tjera-dhe-sherbimeve-te-lidhura http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/555/iaasb-volumi-iii-manuali-i-deklaratave-nderkombetare-te-kontrollit-te-cilesise-auditimit-rishikimit-sigurive-te-tjera-dhe-sherbimeve-te-lidhura Ndikimi i COVID - 19 në auditim - Udhëzime për Audituesit (Guida e CA Pakistan) http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/553/ndikimi-i-covid-19-ne-auditim-udhezime-per-audituesit-guida-e-ca-pakistan http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/553/ndikimi-i-covid-19-ne-auditim-udhezime-per-audituesit-guida-e-ca-pakistan Subsequent Events in the Current Evolving Environment―Audit Considerations for the Impact of COVID-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/551/subsequent-events-in-the-current-evolving-environment-audit-considerations-for-the-impact-of-covid-19 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/551/subsequent-events-in-the-current-evolving-environment-audit-considerations-for-the-impact-of-covid-19 Përmbledhje e masave të ndërmarra në kushtet e COVID 19 deri më datë 11.05.2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/550/permbledhje-e-masave-te-ndermarra-ne-kushtet-e-covid-19-deri-me-date-11-05-2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/550/permbledhje-e-masave-te-ndermarra-ne-kushtet-e-covid-19-deri-me-date-11-05-2020 Dokumentimi i Auditimit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/547/dokumentimi-i-auditimit http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/547/dokumentimi-i-auditimit Përmbledhje e masave të ndërmarra në kushtet e COVID 19 deri më datë 04.05.2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/545/permbledhje-e-masave-te-ndermarra-ne-kushtet-e-covid-19-deri-me-date-04-05-2020 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/545/permbledhje-e-masave-te-ndermarra-ne-kushtet-e-covid-19-deri-me-date-04-05-2020 Përshëndetje nga Kryetarja e Këshillit Drejtues të IEKAs http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/543/pershendetje-nga-kryetarja-e-keshillit-drejtues-te-iekas http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/543/pershendetje-nga-kryetarja-e-keshillit-drejtues-te-iekas