sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Thu, 21 Feb 2019 08:50:02 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://ieka.al Lista përfundimtare e fituesve të provimit të datës 8 Dhjetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/340/lista-perfundimtare-e-fituesve-te-provimit-te-dates-8-dhjetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/340/lista-perfundimtare-e-fituesve-te-provimit-te-dates-8-dhjetor-2018 Kalendari i provimeve dhe periudha e regjistrimeve për kandidatët AL dhe KM, sezoni i vitit 2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/338/kalendari-i-provimeve-dhe-periudha-e-regjistrimeve-per-kandidatet-al-dhe-km-sezoni-i-vitit-2019 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/338/kalendari-i-provimeve-dhe-periudha-e-regjistrimeve-per-kandidatet-al-dhe-km-sezoni-i-vitit-2019 Kalendari i provimeve dhe periudha e regjistrimeve për kandidatët AL dhe KM, sezoni i vitit 2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/337/kalendari-i-provimeve-dhe-periudha-e-regjistrimeve-per-kandidatet-al-dhe-km-sezoni-i-vitit-2019 http://ieka.al/content/posts/id/75/cid/337/kalendari-i-provimeve-dhe-periudha-e-regjistrimeve-per-kandidatet-al-dhe-km-sezoni-i-vitit-2019 Trajnime për SKK 6 - 9 Shkurt & SNK 15 - 16 Shkurt http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/336/trajnime-per-skk-6-9-shkurt-snk-15-16-shkurt http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/336/trajnime-per-skk-6-9-shkurt-snk-15-16-shkurt Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 28 dhjetor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/335/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-28-dhjetor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/335/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-28-dhjetor-2018 Lista përfundimtare e fituesve të provimit të datës 17 Nëntor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/334/lista-perfundimtare-e-fituesve-te-provimit-te-dates-17-nentor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/334/lista-perfundimtare-e-fituesve-te-provimit-te-dates-17-nentor-2018 Lista përfundimtare e fituesve të provimit të datës 17 Nëntor 2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/333/lista-perfundimtare-e-fituesve-te-provimit-te-dates-17-nentor-2018 http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/333/lista-perfundimtare-e-fituesve-te-provimit-te-dates-17-nentor-2018 Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i II-të 2018 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/332/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-ii-te-2018 http://ieka.al/content/posts/id/35/cid/332/kualifikimi-i-vijueshem-i-anetareve-te-ieka-sesioni-i-ii-te-2018 Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës” http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/331/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-i-modeleve-te-duhura-te-organizimit-drejtimit-qeverisjes-dhe-kontrollit-te-brendshem-te-njesive-ekonomike-te-biznesit-personave-juridike-perdorimi-i-sistemeve-te-informacionit-dhe-te-informatikes http://ieka.al/content/posts/id/73/cid/331/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-i-modeleve-te-duhura-te-organizimit-drejtimit-qeverisjes-dhe-kontrollit-te-brendshem-te-njesive-ekonomike-te-biznesit-personave-juridike-perdorimi-i-sistemeve-te-informacionit-dhe-te-informatikes Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës” http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/330/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-i-modeleve-te-duhura-te-organizimit-drejtimit-qeverisjes-dhe-kontrollit-te-brendshem-te-njesive-ekonomike-te-biznesit-personave-juridike-perdorimi-i-sistemeve-te-informacionit-dhe-te-informatikes http://ieka.al/content/posts/id/46/cid/330/per-ankimet-lidhur-me-procesin-e-testimit-te-provimit-zbatimi-i-modeleve-te-duhura-te-organizimit-drejtimit-qeverisjes-dhe-kontrollit-te-brendshem-te-njesive-ekonomike-te-biznesit-personave-juridike-perdorimi-i-sistemeve-te-informacionit-dhe-te-informatikes