KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2019

Grafiku i provimeve per vitin 2019 (i ndryshuar)

Komisioni i Provimeve te Aftesive Profesionale ka miratuar ndryshimet në kalendarin e provimeve per vitin 2019. Grafiku i provimeve 2019 (I rishikuar)

Kujtese për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 22 qershor 2019

I tërhiqet vëmendja të gjithë kandidatëve që do të jenë pjesëmarrës në provimin e datës 22.06.2019 në disiplinen “Procedurat e ...

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 22 qershor 2019

Lista e kandidateve per Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në provimin datë 22 qershor 2019 “Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas ...

Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”

Bazuar në Rregulloren nr. 6 datë 31.05.2018 “Për procedurat e testimit dhe sistemin e vlerësimit në provimin e aftësive profesionale të kandidatëve AL ...

Lista e fituesve të provimit të datës 1 Qershor 2019

Lista e Fituesve të provimit për AL & KM, datë 01.06.2019, "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në ...