KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2019

Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”

Bazuar në Rregulloren nr. 6 datë 31.05.2018 “Për procedurat e testimit dhe sistemin e vlerësimit në provimin e aftësive profesionale të kandidatëve AL ...

Lista e fituesve të provimit të datës 1 Qershor 2019

Lista e Fituesve të provimit për AL & KM, datë 01.06.2019, "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në ...

Teza me përgjigjet e provimit të datës 1 qershor 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 1 qershor 2019 "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e ...

Kujtese për kandidatet që do të marrin pjesë në provimin datë 1 qershor 2019

I tërhiqet vëmendja të gjithë kandidatëve që do të jenë pjesëmarrës në provimin e datës 01.06.2019 në disiplinen “Zbatimi ...

Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 1 qershor 2019

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në Provimin e datës 1 qershor 2019, “Zbatimi në ...