KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2019

Kujtese për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 22 qershor 2019

I tërhiqet vëmendja të gjithë kandidatëve që do të jenë pjesëmarrës në provimin e datës 22.06.2019 në disiplinen “Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”, lidhur me udhezimet dhe rregullat që duhet të kenë parasysh gjatë provimit.

Kujtesa