KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2018

Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 qershor 2018

Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 qershor 2018, "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë"

Teza me pergjigje date 25 Qershor 2018