KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2018

Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 20 tetor 2018

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në Provimin e datës 20 tetor 2018, ”Zbatimi ...

Kujtesë për kandidatët e provimit datë 20 tetor 2018

Kujtesë për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 20 tetor 2018  “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit ...

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 tetor 2018

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 tetor 2018  “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve ...

Njoftim për pagesën e provimit të datës 20 tetor 2018

Afati i kryerjes së pagesës për kete provim do të jetë deri në datën 15.10.2018. Dokumenti bankar që vërteton kryerjen e pagesës, dorëzohet ...

Per ankimet lidhur me procesin e testimit te provimit “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”

Bazuar ne Rregulloren nr. 6 date 31.05.2018 “Per procedurat e testimit dhe sistemin e vleresimit ne provimin e aftesive profesionale te kandidateve AL dhe KM”, kandidatët kanë ...