KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2014

Teza me pergjigjet e provimit te pare date 03 maj 2014


Teza me pergjigjet e provimit te pare date 03 maj 2014  "Kontabiliteti, Raportimi Financiar dhe Analiza e Pasqyrave Financiare"

Teza provimi pare me pergjigjet