KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2016

Fituesit e provimit të tretë datë 10 Shtator 2016

Lista e Fituesve te provimit te trete per EKR, date 10.09.2016 “Kodi i Etikes i FNK-se, SNKC-te, SNA-te, Direktivat e praktikave nderkombetare te auditimit, SNAR-te, SNAS-te dhe standarde te tjera te publikuara nga FNK, si dhe rregullat e organizimit te profesionit te EKR-se''.

Lista e fituesve