Publikime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Raporti Vjetor i veprimtarisë

Raporti Vjetor i Veprimtarise se Keshillit Drejtues - 2014

Raporti mbi veprimtarine e Keshillit Drejtues per vitin 2014
Raporti i veprimtarise se KD-se - 2014