Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Kujtesë për kandidatët e provimit datë 17 nëntor 2018

Kujtesë për kandidatët AL që do të marrin pjesë në provimin datë 17 Nëntor 2018  “Zbatimi në praktikë i kërkesave të ...

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 17 nentor 2018

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në Provimin e datës 17 nentor 2018, ”Zbatimi në praktikë i ...

Intervistë e Kryetarit të Këshillit Drejtues të IEKAs, z. Hysen Cela, në Tema TV

Kryetari i Këshillit Drejtues të IEKAs, z. Hysen Cela në një intervistë në Tema TV, e vuri theksin tek nevoja e rikonsiderimit të rolit të profesionit të ...

Tarifat e provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar

Tarifat e provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2018.

Grafiku i provimeve per vitin 2018 (i ndryshuar)

Komisioni i Provimeve te Aftesive Profesionale ka miratuar ndryshimet në kalendarin e provimeve per vitin 2018. Grafiku i provimeve 2018 (I ndryshuar)