Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Mbi trajnimin për zbatimin në praktikë të programit aplikativ Audit PACK PEE për SME-të në datat 07.06.2018 dhe 08.06.2018

Në kuadër të Projektit të BB, sipas marrëveshjes me CSOEC dhe CNCC Francë u zhvillua trajnimi i parë në lidhje me zbatimin në praktikë të ...

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për Kontabilistët (BSNEK) ka rihartuar Kodin e Etikës për profesionistët e kontabilitetit dhe të auditimit.

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për Kontabilistët (BSNEK) ka hartuar Kodin e Etikës për profesionistët e kontabilitetit dhe të auditimit. ...

Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 25 qershor 2018

Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 25 qershor 2018  "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të ...

Njoftim për provimin datë 25 qershor 2018

Njoftohen të gjithë kandidatët që do të marrin pjesë në Provimin e datës 25 qershor, "Zbatimi në praktikë i kërkesave të ...

Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 8 qershor 2018

Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 8 qershor 2018 ”Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe ...