Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Programi i provimeve per vitin 2018

Programi i Provimeve te Aftesive Profesionale per vitin 2018 Programi

Grafiku i provimeve per vitin 2018

Komisioni i Provimeve te Aftesive Profesionale ka miratuar kalendarin e provimeve per vitin 2018. Grafiku i provimeve 2018

Fituesit e provimit te dates 11 korrik 2018

Lista e Fituesve te provimit per KM dhe AL, date 11.07.2018, "Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit ...

Kujtesë për kandidatët e provimit datë 11 korrik 2018

Kujtesë për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 11 korrik 2018  “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas ...

Njoftim për provimin datë 11 korrik 2018

Njoftohen të gjithë kandidatët që do të marrin pjesë në Provimin e datës 11 korrik 2018, ”Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, ...