Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”

Bazuar në Rregulloren nr. 6 datë 31.05.2018 “Për procedurat e testimit dhe sistemin e vlerësimit në provimin e aftësive profesionale të kandidatëve AL ...

Lista e fituesve të provimit të datës 8 Dhjetor 2018

Lista e Fituesve të provimit për AL, datë 08.12.2018, "Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të ...

Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 7 dhjetor 2018

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 7 dhjetor 2018, u diskutuan dhe u morën vendimet më poshtë: Shqyrtimi i vendimit të Komitetit të ...

Teza me përgjigjet e provimit të datës 8 dhjetor 2018

Teza me përgjigjet e provimit të datës 8 dhjetor 2018 "Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të ...

Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL datë 8 dhjetor 2018

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në Provimin e datës 8 dhjetor 2018, ”Zbatimi i modeleve të duhura ...