Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Kalendari i provimeve dhe periudha e regjistrimeve për kandidatët AL dhe KM, sezoni i vitit 2019

Njoftohen të gjithë të interesuarit për marrjen e titullit “Auditues Ligjor” dhe “Kontabilist i Miratuar”, se Komisioni i Provimeve të Aftësive ...

Trajnime për SKK 6 - 9 Shkurt & SNK 15 - 16 Shkurt

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar njofton se në muajin Shkurt 2019 do të nisë trajnimin në Standardet Kombëtare të ...

Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 28 dhjetor 2018

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 28 dhjetor 2018, u diskutuan dhe u morën vendimet më poshtë: Miratimi i listës emërore me 47 ...

Lista përfundimtare e fituesve të provimit të datës 17 Nëntor 2018

Lista përfundimtare e Fituesve të provimit për AL, datë 17.11.2018, "Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e ...

Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”

Bazuar në Rregulloren nr. 6 datë 31.05.2018 “Për procedurat e testimit dhe sistemin e vlerësimit në provimin e aftësive profesionale të kandidatëve AL ...