Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Këshilli Drejtues i IEKAs, do të përzgjedhë dy anëtarë për Komitetin e Investigimit dhe Disiplinës për periudhën qershor 2018 - qershor 2022

21.05.2018

Këshilli Drejtues i IEKAs, do të përzgjedhë dy anëtarë për Komitetin e Investigimit dhe Disiplinës për periudhën qershor 2018 – qershor ...

Instituti Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, fton anëtarët e tij që dëshirojnë të kandidojnë për t’u përzgjedhur si auditues i pasqyrave financiare të IEKAs për vitin 2018

21.05.2018

Instituti Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, fton anëtarët e tij të regjistruar në regjistrin publik të cilët ushtrojnë profesionin si person ...

Trajnime per SKK - 6 deri 9 Qershor 2018

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar njofton se në muajin Qershor 2018 do të nisë trajnimin në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit ...

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar, se Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale ka miratuar datën e provimit të parë të sezonit 2018, listën e dokumentacionit dhe periudhën e regjistrimit

Grafiku i provimeve sezoni 2018 BORDI I MBIKËQYRJES PUBLIKE-lista e dokumentave Programi i provimeve per AL dhe KM - sezoni 2018-provimi i pare

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor, se Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale ka miratuar grafikun për dy provimet e mbetura të sezonit të vitit 2016, listën e dokumentacionit dhe periudhën e regjistrimit

Grafiku i provimeve te mbetura te sezonit 2016 BORDI I MBIKËQYRJES PUBLIKE-lista e dokumentave Programi i provimeve – i njëjtë me vitet e kaluara