Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Rishikimi i Direktivës së Raportimit Jofinanciar

Sfidat dhe risqet globale nënkuptojnë që informacioni financiar, i vetëm, nuk mund të japë një kornizë të plotë të performancës së ...

IFAC PËRCAKTON PESË FAKTORËT PËR NJË AUDITIM TË CILËSISË SË LARTË

Auditimet e cilësisë së lartë janë themelet e sistemit financiar global. Çdo vit, mijëra auditime, përfshirë mbi 40,000 auditime të kompanive ...

Testimi i ndërmjetëm për kandidatët e vitit të parë 2019 dhe testimi hyrës për kandidatët që fillojnë praktikën profesionale 2020

Tiranë, 11 & 12 Shkurt 2020 Në vijim të realizimit të programit të edukimit të kandidatëve për marrjen e titullit Auditues Ligjorë, kandidatët ...

Rishikimi i projektit të IAASB-së për raportimin e audituesit

Grupi i Punës për Zbatimin e Raportimit të Audituesit (ARIWG) i Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (IAASB) ka publikuar së ...

Informacion mbi takimin midis drejtimit të IEKA-s dhe të QKB-së

Nisur nga disa problematika të prezantuara nga Audituesit Ligjor pranë IEKA-s, Kryetari i Këshillit Drejtues, znj.Eleonora Olli dhe Anëtari i Këshillit Drejtues z.Berti ...