Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

ACCA Conference in partnership with IEKA - Future of the Finance Profession

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) në bashkëpunim me IEKA ( Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar) më datë 14 Nëntor ...

SNA 540 (i rishikuar) dhe amendimet konformuese përkatëse

Kjo përmbledhje jep një pasqyrim të ndryshimeve që Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) ka bërë për SNA 540 (i ...

Kujtesë! Për aplikantët e interesuar për të ndjekur praktikën profesionale 2020

Ju kujtojmë se nga data 1 deri në 15 Nëntor 2019  kandidatët që dëshirojnë të regjistrohen në praktikën profesionale për të marrë ...

Adaptimi është një udhëtim, Zbatimi është një tjetër

Burimi i informacionit - IFAC Nuk ka ligje ndërkombëtare që kërkojnë që kombet të miratojnë dhe të zbatojnë standardet ndërkombëtare ...

Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 17 Tetor 2019

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 17 Tetor 2019, u diskutuan dhe u morën vendimet më poshtë: Këshilli Drejtues të vijojë ...