Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 20 tetor 2018

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në Provimin e datës 20 tetor 2018, ”Zbatimi ...

Kujtesë për kandidatët e provimit datë 20 tetor 2018

Kujtesë për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 20 tetor 2018  “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit ...

Lista e dokumentave per pranim ne praktiken profesionale Viti 2019

Për aplikantët e interesuar për të ndjekur praktikën profesionale 2019, Ju njoftojmë se mbështetur në nenin 15 dhe 16 të Ligjit 10091 datë ...

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 tetor 2018

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 tetor 2018  “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve ...

Njoftim për pagesën e provimit të datës 20 tetor 2018

Afati i kryerjes së pagesës për kete provim do të jetë deri në datën 15.10.2018. Dokumenti bankar që vërteton kryerjen e pagesës, dorëzohet ...