Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Pagesa e kësteve paraprake të Tatimit mbi Fitimin për tremujorin e tretë të 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, të gjithë tatimpaguesit me qarkullim vjetor mbi 14.000.000 lekë, që zhvillojnë veprimtari ekonomike ...

Përmbledhje mbi të rejat më të fundit

Lexoni materialin e plote ketu

Përmbledhje mbi të rejat më të fundit

Lexoni materialin e plote ketu

Embracing Opportunities: Strengthening Auditors’ Education in Albania

Per te lexuar materialin klikoni ketu

Përmbledhje mbi të rejat më të fundit

Lexoni materialin e plote ketu