Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i I-rë 2017

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) në datat 28, 29, 30 Qershor 2017 në qytetin e Vlorës zhvilloi me sukses Kualifikimin e Vijueshëm të ...

Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues 28 prill 2017

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 28 prill 2017, u diskutua lidhur rishikimin në ulje të kuotave të anëtarësisë për anëtaret ...

Parashikim i datave për zhvillimin e Kualifikimit të Vijueshëm të Anëtarëve të IEKAs për Vitin 2017

Sesioni i I-re ne datat 28, 29, 30 Qershor 2017 Sesioni i II-te ne datat 13, 14, 15 Shtator  2017

Trajnime per SKK 26-29 Prill & SNK 5-6 Maj

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar njofton se në muajin Prill-Maj 2017 do të nisë trajnimin në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit ...

Mbi seminarin "Për formatin e Raportimit Financiar të Fushatës zgjedhore"

Bashkimi Europian dhe Këshilli i Europes për Ballkanin perëndimor, ne seminarin “Për formatin e Raportimit Financiar të Fushatës zgjedhore” Prezanton - ...