Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 prill 2019

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 20 prill 2019  “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar”.

Lista e kandidateve provim date 20.04.2019