Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 8 dhjetor 2018

Lista e kandidateve për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në Provimin e datës 8 dhjetor 2018, ”Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”.

“Lista e kandidateve AL provim date 08.12.2018”

Shënim

Pagesa duhet të kryhet në llogarinë  në BKT me të dhënat si me poshtë:
Emërtimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Nr.i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Përshkrimi: Tarifë për provimin e peste
Shuma: 20.000 lekë

Suksese!