Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Instituti Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, fton anëtarët e tij që dëshirojnë të kandidojnë për t’u përzgjedhur si auditues i pasqyrave financiare të IEKAs për vitin 2018

21.05.2018

Instituti Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, fton anëtarët e tij të regjistruar në regjistrin publik të cilët ushtrojnë profesionin si person fizik apo shoqëri, që dëshirojnë të kandidojnë për t’u përzgjedhur si auditues i pasqyrave financiare të IEKAs për vitin 2018.

Komiteti i Kontrollit të Brendshëm, bazuar në nenin 8.1 të Statutit të IEKA-s, pasi të shqyrtojë kandidaturat e paraqitura do ti propozojë Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve emërimin e audituesit ligjor që do të auditojë Pasqyrat Financiare të Institutit.

Të interesuarit të dërgojnë në zarf të mbyllur një kërkesë drejtuar Komitetit të Kontrollit të Brendshëm me propozimin për kryerjen e shërbimit të kërkuar në të cilin të specifikohet edhe tarifa e propozuar si dhe CV të Audituesit/ve ligjorë, deri në datën 30.05.2018 në adresën:
IEKA, Rr. e Elbasanit, Pallati Edil Al-It, Zyra 321, P.O.Box 1437, Tiranë.