Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Trajnime per SKK - 6 deri 9 Qershor 2018

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar njofton se në muajin Qershor 2018 do të nisë trajnimin në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK).

Të gjithë personat e interesuar për të marrë pjesë në këto trajnime mund të regjistrohen pranë zyrave të IEKAs në adresën:

Rruga e Elbasanit, Pallati Edil Al It, Zyra 321, Tiranë ose duke dërguar të plotësuar në adresën info@ieka.al.
  1. formularin (bashkëlidhur)
  2. mandatin e pagesës
  3. kopje te ID
Kohëzgjatja e kursit: 4 ditë (5 orë në ditë) (15.000 lekë)

Trajnimi për SKK ne datat 6 deri 9 Qershor 2018
  • Per datat 6,7,8 Qershor 2018 nga ora 15:00 - 20:30
  • Per daten 9 Qershor 2018 nga ora 9:00 - 15:30
Programi i trajnimit (bashkëlidhur)

Pagesa do të kryhet në llogaritë bankare të IEKAs në:

Banka Kombëtare Tregtare
Llogaria/Account - 402034661 IBAN - AL30 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLA

Pjesëmarrësit do të pajisen me Certifikatën për kryerjen e kursit të kualifikimit në fushën e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit e vlefshme edhe për kandidatët që do të hyjnë në provimet për Kontabilistë të Miratuar.

Trajnimet do të kryhen në sallën e trajnimeve të IEKAs në adresën më sipër.

Për cdo informacion mund të kontaktoni në zyrat e IEKAs në numrin e tel. 04 2346 077.