Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Projekti i asistencës teknike të Bankës Botërore për të mbështetur forcimin e profesionit kontabël dhe të auditimit në Shqipëri

Sesione trajnimi për SKK dhe SNRF për forcimin e edukimit kontabël dhe të auditimit të hartuesve të pasqyrave financiare dhe punonjësve të taksave, si edhe të kapaciteteve teknike të profesioneve kontabël dhe të auditimit. Personat e interesuar për të marrë pjesë në këto trajnime mund të aplikojnë deri në 6 Nëntor 2017 në adresën  info@kkk.gov.al.  Pjesëmarrja në këto trajnime njihet si kualifikim i vijueshëm.

Trajnimi do te fillojë në periudhën 13-19 Nëntor 2017.

Për më shumë informacion klikoni në link.