Anëtarësimi
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Zhvillimi i Kualifikimit të Vijueshëm të Anëtarëve të IEKAs për vitin 2018

Sesioni i I-rë  në datat  29  dhe 30 Qershor 2018 Sesioni i II-të  në datat 6 dhe 7 Dhjetor 2018

Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i II-të 2017

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) në datat 30 Nëntor dhe 1 Dhjetor 2017, në ambjentet e Hotel Tirana International organizoi Kualifikimin e ...

Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i I-rë 2017

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) në datat 28, 29, 30 Qershor 2017 në qytetin e Vlorës zhvilloi me sukses Kualifikimin e Vijueshëm të ...

Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i II 2016

Ju Njoftojmë se mbështetur në nenin 15.2.1 dhe 15.2.3 të Statutit të IEKA-s në të cilën përcaktohet se Këshilli Drejtues miraton: Programet e ...

Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve te IEKA – sesion një ditor më 19 dhjetor 2015

Janinë, 19 Dhjetor 2015 Pjesën e mbetur të kualifikimit të vijueshëm të anëtarëve për vitin 2015, Këshilli Drejtues i IEKAs, në zbatim ...