Anëtarësimi
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Zhvillimi i Kualifikimit të Vijueshëm të Anëtarëve të IEKAs për vitin 2018

Sesioni i I-rë  në datat  29  dhe 30 Qershor 2018
Sesioni i II-të  në datat 21, 22 dhe 23 Nentor 2018