Rreth IEKA-s
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Komisionet & Komitetet

Komiteti i Edukimit Profesional (KEK)

Komiteti i Edukimit Profesional (KEK) ngrihet dhe funksionon në formën e një komiteti të përhershëm për të siguruar edukimin profesional të kandidatëve dhe  për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë kandidatët, sipas rregullave dhe udhezimeve te percaktuara.